Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 18 lutego 2021

08:00 Szwajcaria Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego (CHF) styczeń 5,05 mld 3,32 mld 2,89 mld
09:30 Szwecja Szwecja Inflacja konsumencka styczeń
Inflacja CPI (m/m) styczeń -0,4 % 0,7 %
Inflacja bazowa CPI CPIF (m/m) styczeń -0,7 % -0,9 % 0,6 %
Inflacja CPI (r/r) styczeń 1,6 % 1,5 % 0,5 %
Inflacja bazowa CPI CPIF (r/r) styczeń 1,8 % 1,7 % 1,2 %
13:30 Strefa Euro Strefa Euro Protokół z posiedzenia ECB styczeń
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto