Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Azja/Pacyfik

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 3 lutego 2021

01:30 Australia Australia Nowe domy oddane do użytku (m/m) grudzień 10,9 % 2,5 % 3,4 %
01:30 Australia Australia Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
02:45 Chiny Chiny Indeks PMI dla usług styczeń 52,0 55,5 56,3
06:00 Indie Indie Indeks PMI dla usług styczeń 52,8 53,0 52,3
08:00 Turcja Turcja Inflacja CPI (r/r) styczeń 14,97 % 14,68 % 14,6 %
08:00 Turcja Turcja Inflacja PPI (r/r) styczeń 26,16 % 25,15 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto