Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 3 lutego 2021

09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla usług styczeń 41,7 45,3 48,0
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla usług styczeń 44,7 39,5 39,7
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla usług fin. styczeń 47,3 46,5 49,1
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług fin. styczeń 46,7 46,8 47,0
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług fin. styczeń 45,4 45,0 46,4
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Pentti Hakkarainen)
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług fin. styczeń 39,5 38,8 49,4
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja producencka grudzień
Inflacja PPI (m/m) grudzień 0,8 % 0,7 % 0,4 %
Inflacja PPI (r/r) grudzień -1,1 % -1,2 % -1,9 %
11:00 Włochy Włochy Inflacja konsumencka wst. styczeń
Inflacja CPI wst. (m/m) styczeń 0,5 % 0,2 %
Inflacja CPI wst. (r/r) styczeń 0,2 % -0,1 % -0,2 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r) styczeń 0,9 % 0,5 % -0,3 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto