Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Strefa Euro

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 3 lutego 2021

10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług fin. styczeń 45,4 45,0 46,4
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Pentti Hakkarainen)
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja producencka grudzień
Inflacja PPI (m/m) grudzień 0,8 % 0,7 % 0,4 %
Inflacja PPI (r/r) grudzień -1,1 % -1,2 % -1,9 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r) styczeń 0,9 % 0,5 % -0,3 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto