Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 4 lutego 2021

00:05 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan)
01:30 Australia Australia Bilans handlu zagranicznego (AUD) grudzień 6,785 mld 9,0 mld 5,01 mld
09:00 Słowacja Słowacja Sprzedaż detaliczna (r/r) grudzień -0,6 % -0,4 %
09:00 Węgry Węgry Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) grudzień -4,0 % -0,7 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Sprzedaż detaliczna grudzień
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) grudzień 2,0 % 1,6 % -5,7 %
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) grudzień 0,6 % 0,3 % -2,2 %
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Decyzja ws. stóp procentowych luty
Stopa procentowa luty 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Wartość programu QE (GPB) luty 895 mld 895 mld 895 mld
Głosowanie ws. stóp procentowych luty 0-0-9 0-0-9 0-0-9
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Kwartalny raport BoE nt. inflacji IV kw.
13:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Protokół z posiedzenia BoE luty
13:30 USA USA Raport Challengera styczeń 79,55 tys. 77,03 tys.
14:30 USA USA Wydajność pracy wst. (k/k) IV kw. -4,8 % -2,8 % 5,1 %
14:30 Czechy Czechy Decyzja CNB ws. stóp procentowych luty 0,25 % 0,25 % 0,25 %
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 779 tys. 830 tys. 812 tys.
14:30 USA USA Jednostkowe koszty pracy wst. (k/k) IV kw. 6,8 % 3,9 % -7,0 %
16:00 USA USA Zamówienia na dobra bez środków trans. fin. (m/m) grudzień 1,1 % 0,7 % 0,8 %
16:00 USA USA Zamówienia na dobra trwałego użytku fin. (m/m) grudzień 0,5 % 0,2 % 1,2 %
16:00 USA USA Zamówienia w przemyśle (m/m) grudzień 1,1 % 0,7 % 1,3 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień -192 mld -120 mld -128 mld
19:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan)
20:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly)
22:30 Australia Australia Indeks PSI dla usług styczeń 54,3 52,9
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto