Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Azja/Pacyfik

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 14 stycznia 2021

00:50 Japonia Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) listopad 1,5 % -6,2 % 17,1 %
03:09 Chiny Chiny Handel zagraniczny grudzień
Bilans handlu zagranicznego (USD) grudzień 78,17 mld 72,35 mld 75,4 mld
Import (r/r) grudzień 6,5 % 5,0 % 4,5 %
Eksport (r/r) grudzień 18,1 % 15,0 % 21,1 %
07:30 Indie Indie Inflacja WPI (r/r) grudzień 1,22 % 1,3 % 1,55 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto