Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 15 stycznia 2021

? Rumunia Rumunia Decyzja NBR ws. stóp procentowych styczeń 1,25 % 1,50 % 1,50 %
02:30 Chiny Chiny Ceny nieruchomości (r/r) grudzień 3,8 % 4,0 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wyniki produkcji przemysłowej listopad
Produkcja przemysłowa (m/m) listopad -0,1 % 0,5 % 1,1 %
Przetwórstwo przemysłowe (m/m) listopad 0,7 % 0,9 % 1,6 %
Produkcja przemysłowa (r/r) listopad -4,7 % -4,2 % -5,8 %
Przetwórstwo przemysłowe (r/r) listopad -3,8 % -4,8 % -6,1 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Miesięczny PKB listopad
PKB (m/m) listopad -2,6 % -5,7 % 0,6 %
PKB (k/k) listopad 4,1 % 3,4 % 10,5 %
PKB (r/r) listopad -8,9 % -12,1 % -6,8 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Bilans handlu zagranicznego (GPB) listopad -16 mld -10,2 mld -13,3 mld
08:00 Norwegia Norwegia Bilans handlu zagranicznego (NOK) grudzień 12,1 mld 0,2 mld
08:45 Francja Francja Inflacja konsumencka fin. grudzień
Inflacja CPI fin. (m/m) grudzień 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Inflacja HICP fin. (m/m) grudzień 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Inflacja CPI fin. (r/r) grudzień 0,0 % 0,0 % 0,2 %
Inflacja HICP fin. (r/r) grudzień 0,0 % 0,0 % 0,2 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Inflacja konsumencka grudzień
Inflacja CPI (m/m) grudzień 0,2 % 0,2 % 0,2 %
Inflacja HICP (m/m) grudzień 0,2 % 0,1 % 0,1 %
Inflacja CPI (r/r) grudzień -0,5 % -0,5 % -0,8 %
Inflacja HICP (r/r) grudzień -0,6 % -0,6 % -0,8 %
09:00 Polska Polska Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC grudzień 73,7 72,7
09:30 Szwecja Szwecja Inflacja konsumencka grudzień
Inflacja CPI (m/m) grudzień 0,7 % 0,6 % 0,0 %
Inflacja bazowa CPI CPIF (m/m) grudzień 0,7 % 0,6 % 0,0 %
Inflacja CPI (r/r) grudzień 0,5 % 0,4 % 0,2 %
Inflacja bazowa CPI CPIF (r/r) grudzień 0,5 % 0,2 % 0,2 %
10:00 Polska Polska Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych fin. grudzień
Inflacja CPI fin. (m/m) grudzień 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Inflacja CPI fin. (r/r) grudzień 2,4 % 2,3 % 3,0 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Handel zagraniczny listopad
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) listopad 25,8 mld 26,0 mld 30,0 mld
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) listopad 25,1 mld 22,3 mld 25,9 mld
14:00 Polska Polska Protokół z posiedzenia RPP grudzień
14:30 USA USA Wyniki sprzedaży detalicznej grudzień
Sprzedaż detaliczna (m/m) grudzień -0,7 % 0,0 % -1,4 %
Sprzedaż bez samochodów (m/m) grudzień -1,4 % -0,1 % -1,3 %
Sprzedaż bez samochodów i paliw (m/m) grudzień -2,1 % -1,3 %
14:30 USA USA Inflacja producencka grudzień
Inflacja PPI (m/m) grudzień 0,3 % 0,3 % 0,1 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) grudzień 0,1 % 0,2 % 0,1 %
Inflacja PPI (r/r) grudzień 0,8 % 0,8 % 0,8 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) grudzień 1,2 % 1,4 % 1,4 %
14:30 USA USA Indeks NY Empire State styczeń 3,5 6,0 4,9
15:15 USA USA Produkcja przemysłowa (m/m) grudzień 1,6 % 0,4 % 0,5 %
15:15 USA USA Wykorzystanie mocy produkcyjnych grudzień 74,5 % 73,5 % 73,4 %
16:00 USA USA Raport Uniwersytetu Michigan wst. styczeń
Indeks Uniwersytetu Michigan wst. styczeń 79,2 80,0 80,7
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe wst. styczeń 3,0 2,5
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe wst. styczeń 2,7 2,5
16:00 USA USA Zapasy niesprzedanych towarów (m/m) listopad 0,5 % 0,5 % 0,8 %
16:00 Polska Polska Wystąpienie publiczne szefa NBP (Adam Glapiński)
17:30 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari)
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 287 275
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto