Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 14 stycznia 2021

00:50 Japonia Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) listopad 1,5 % -6,2 % 17,1 %
03:09 Chiny Chiny Handel zagraniczny grudzień
Bilans handlu zagranicznego (USD) grudzień 78,17 mld 72,35 mld 75,4 mld
Eksport (r/r) grudzień 18,1 % 15,0 % 21,1 %
Import (r/r) grudzień 6,5 % 5,0 % 4,5 %
07:30 Indie Indie Inflacja WPI (r/r) grudzień 1,22 % 1,3 % 1,55 %
08:00 Rumunia Rumunia Inflacja CPI (r/r) grudzień 2,1 % 2,0 % 2,1 %
09:00 Węgry Węgry Inflacja konsumencka grudzień
Inflacja CPI (m/m) grudzień 0,3 % -0,2 %
Inflacja CPI (r/r) grudzień 2,7 % 2,8 % 2,7 %
09:00 Słowacja Słowacja Inflacja konsumencka grudzień
Inflacja CPI (m/m) grudzień -0,1 % 0,1 %
Inflacja CPI (r/r) grudzień 1,6 % 1,5 %
10:00 Niemcy Niemcy Szacunki rocznej dynamiki PKB (r/r) 2020 -5,0 % -5,1 % 0,6 %
13:30 Strefa Euro Strefa Euro Protokół z posiedzenia ECB grudzień
14:30 USA USA Ceny importu i eksportu grudzień
Ceny eksportu (m/m) grudzień 1,1 % 0,5 % 0,7 %
Ceny eksportu bez towarów rolniczych (m/m) grudzień 1,3 % 0,3 %
Ceny importu (m/m) grudzień 0,9 % 0,6 % 0,2 %
Ceny importu bez ropy (m/m) grudzień 0,4 % -0,2 %
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 965 tys. 780 tys. 784 tys.
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień -134 mld -129 mld -130 mld
17:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
18:30 USA USA Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto