Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Wsch.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 14 stycznia 2021

08:00 Rumunia Rumunia Inflacja CPI (r/r) grudzień 2,1 % 2,0 % 2,1 %
09:00 Słowacja Słowacja Inflacja konsumencka grudzień
Inflacja CPI (m/m) grudzień -0,1 % 0,1 %
Inflacja CPI (r/r) grudzień 1,6 % 1,5 %
09:00 Węgry Węgry Inflacja konsumencka grudzień
Inflacja CPI (m/m) grudzień 0,3 % -0,2 %
Inflacja CPI (r/r) grudzień 2,7 % 2,8 % 2,7 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto