Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 13 stycznia 2021

08:00 Rumunia Rumunia Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) listopad -0,6 % 2,1 %
08:00 Turcja Turcja Produkcja przemysłowa (r/r) listopad 11,0 % 9,55 % 10,2 %
09:00 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa fin. listopad
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) listopad -1,2 % -1,2 % 2,8 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) listopad 3,5 % 3,5 % 0,6 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) listopad 1,6 % 1,6 % 2,7 %
09:00 Czechy Czechy Inflacja konsumencka grudzień
Inflacja CPI (m/m) grudzień -0,2 % 0,0 % 0,0 %
Inflacja CPI (r/r) grudzień 2,3 % 2,6 % 2,7 %
09:00 Czechy Czechy Sprzedaż detaliczna bez samochodów (r/r) listopad -7,0 % -3,6 % -1,5 %
10:00 Czechy Czechy Saldo rachunku bieżącego (CZK) listopad 18,3 mld 21,5 mld 7,76 mld
10:00 Włochy Włochy Produkcja przemysłowa (m/m) listopad -1,4 % -0,4 % 1,4 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Produkcja przemysłowa listopad
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) listopad 2,5 % 0,2 % 2,3 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) listopad -0,6 % -3,3 % -3,5 %
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 16,7 % 1,7 %
14:00 Polska Polska Bilans płatniczy listopad
Saldo rachunku bieżącego (EUR) listopad 1725 mln 1950 mln 2356 mln
Saldo obrotów towarowych (EUR) listopad 1756 mln 1755 mln
14:30 USA USA Inflacja konsumencka grudzień
Inflacja CPI (m/m) grudzień 0,4 % 0,4 % 0,2 %
Inflacja bazowa CPI (m/m) grudzień 0,1 % 0,1 % 0,2 %
Inflacja CPI (r/r) grudzień 1,4 % 1,3 % 1,2 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) grudzień 1,6 % 1,6 % 1,6 %
14:50 Polska Polska Decyzja ws. stóp procentowych styczeń
Stopa referencyjna styczeń 0,10 % 0,10 % 0,10 %
Stopa lombardowa styczeń 0,50 % 0,50 % 0,50 %
Stopa depozytowa styczeń 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Stopa redyskontowa styczeń 0,11 % 0,11 % 0,11 %
16:00 Polska Polska Komunikat po posiedzeniu RPP styczeń
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -3,25 mln brk -2,7 mln brk -8,0 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień 4,39 mln brk 3,0 mln brk 4,5 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień 4,78 mln brk 3,0 mln brk 6,4 mln brk
20:00 USA USA Budżet federalny (USD) grudzień -143,6 mld -144,5 mld -145,3 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto