03:40 | GMT: 01:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
XSYSTEM

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
XSYSTEM
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
XSYSTEM
ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
XSYSTEM
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
XSYSTEM
Publikacja raportu za 2017 rok.
XSYSTEM
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
XSYSTEM
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
XSYSTEM
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
XSYSTEM
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
XSYSTEM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
XSYSTEM
Publikacja raportu za 2016 rok.
XSYSTEM
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
XSYSTEM
NWZA ws. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiany statutu oraz zmiany uchwały nr 4/NWZ/2016 NWZ z dnia 16 marca 2016r.
XSYSTEM
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
XSYSTEM
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
XSYSTEM
NWZA ws. zmiany statutu.
XSYSTEM
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
XSYSTEM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
XSYSTEM
Publikacja raportu za 2015 rok.
XSYSTEM
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
XSYSTEM
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
XSYSTEM
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
XSYSTEM
NWZA ws. zmiany statutu.
XSYSTEM
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
XSYSTEM
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
XSYSTEM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
XSYSTEM
Publikacja raportu za 2014 rok.
XSYSTEM
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
XSYSTEM
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
XSYSTEM
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
XSYSTEM
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
XSYSTEM
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
XSYSTEM
Publikacja raportu za 2013 rok.
XSYSTEM
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
XSYSTEM
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
XSYSTEM
Pierwszy dzień notowań na NC 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
XSYSTEM
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
XSYSTEM
NWZA ws. zmiany statutu oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru.
XSYSTEM
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
XSYSTEM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
XSYSTEM
Publikacja raportu za 2012 rok.
XSYSTEM
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
XSYSTEM
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
XSYSTEM
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
XSYSTEM
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
XSYSTEM
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
XSYSTEM
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
XSYSTEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
XSYSTEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
XSYSTEM
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, utworzenia i przeznaczenia kapitału rezerwowego.
XSYSTEM
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
XSYSTEM
Publikacja raportu za 2011 rok.
XSYSTEM
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
XSYSTEM
NWZA ws. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
XSYSTEM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
XSYSTEM
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
XSYSTEM
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
XSYSTEM
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
XSYSTEM
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek