03:00 | GMT: 01:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
STALEXP

Data
Spółka
Wydarzenie
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
STALEXP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 i wypłaty dywidendy.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
STALEXP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
STALEXP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
STALEXP
NWZA ws. transgranicznego połączenia Stalexport Autostrady S.A. ze spółką Stalexport Autoroute S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
STALEXP
Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
STALEXP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
STALEXP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
STALEXP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
STALEXP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
STALEXP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
STALEXP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
STALEXP
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN IX kadencji, powołania członków RN IX kadencji, oraz zmiany statutu.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
STALEXP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
STALEXP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
STALEXP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
STALEXP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
STALEXP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
STALEXP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
STALEXP
NWZA ws. zmian w składzie RN.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
STALEXP
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN, podziału zysku za 2013 rok oraz zmiany statutu.
STALEXP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
STALEXP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
STALEXP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
STALEXP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
STALEXP
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
STALEXP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
STALEXP
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
STALEXP
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
STALEXP
WZA
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
STALEXP
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
STALEXP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek