02:28 | GMT: 00:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BAH 
GPW 
 
WZA
BAK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
DRU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
FCL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy sWIG80, WIG i WIG-Poland.
FTN 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
HWE 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty.
INP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
KTY 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
LZM 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MAB 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru i in.
MFD 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, zmian statutu oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
MBR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
wykres PFH
PFH 
NC 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
PRG 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
RNK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
STX 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok.
TVL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
BBBY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.