03:01 | GMT: 01:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SYNEKTIK

Data
Spółka
Wydarzenie
SYNEKTIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SYNEKTIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
SYNEKTIK
Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
SYNEKTIK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
SYNEKTIK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
SYNEKTIK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 października 2018 do dnia 30 września 2019 r. oraz wypłaty dywidendy.
SYNEKTIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SYNEKTIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
SYNEKTIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SYNEKTIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SYNEKTIK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
SYNEKTIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
SYNEKTIK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 30 września 2018 r.
SYNEKTIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SYNEKTIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
SYNEKTIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za VII kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SYNEKTIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za VI kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SYNEKTIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SYNEKTIK
NWZA ws. dokonania zmian w RN obecnej kadencji oraz ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN.
SYNEKTIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
SYNEKTIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
SYNEKTIK
NWZA ws. dokonania zmian w RN obecnej kadencji.
SYNEKTIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SYNEKTIK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
SYNEKTIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SYNEKTIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SYNEKTIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
SYNEKTIK
NWZA ws. wyboru członka RN.
SYNEKTIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SYNEKTIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
SYNEKTIK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz zmiany roku obrotowego i podatkowego i związanych z tym zmian statutu.
SYNEKTIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SYNEKTIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SYNEKTIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
SYNEKTIK
NWZA ws. przyjęcia i zatwierdzenia Programu Motywacyjnego na lata 2016-2020, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii AF, BF, CF z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SYNEKTIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SYNEKTIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SYNEKTIK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
SYNEKTIK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SYNEKTIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SYNEKTIK
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SYNEKTIK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
SYNEKTIK
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, BB, BBB, C, D i E.
SYNEKTIK
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SYNEKTIK
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SYNEKTIK
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SYNEKTIK
NWZA ws. zmiany statutu.
SYNEKTIK
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SYNEKTIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SYNEKTIK
NWZA ws. m.in. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW, uchwalenia regulaminu WZA, zmiany polityki rachunkowości oraz zmiany statutu.
SYNEKTIK
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
SYNEKTIK
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SYNEKTIK
Pierwszy dzień notowań na NC 1.810.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SYNEKTIK
Ostatni dzień notowań na NC 1.810.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SYNEKTIK
Pierwszy dzień notowań na NC 1.810.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SYNEKTIK
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SYNEKTIK
Pierwszy dzień notowania na rynku NC 37.129 akcji zwykłych na okaziciela serii BBB.
SYNEKTIK
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SYNEKTIK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
SYNEKTIK
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SYNEKTIK
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SYNEKTIK
Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
SYNEKTIK
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SYNEKTIK
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SYNEKTIK
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SYNEKTIK
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SYNEKTIK
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SYNEKTIK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SYNEKTIK
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SYNEKTIK
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SYNEKTIK
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek