08:49 | GMT: 06:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATT 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
AER 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
EMK 
GPW 
 
WZA
OPE 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, zmiany w składzie RN, emisji obligacji i przyjęcia programu motywacyjnego.
SNT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
wykres ZWG
ZWG 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
JPM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
wykres SAP
SAP.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.