10:37 | GMT: 08:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres APS
APS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ACS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2013.
ASG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BRO 
NC 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ETR 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IBS 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
JWC 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z prawem poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C, praw poboru akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na GPW i ich dematerializacji oraz zmiany statutu.
KGN 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MRB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MSZ 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
NOV 
NC 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
P2B 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
IPF 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,055 GBP na akcję.
SNT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
WOJ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2013 rok.