22:13 | GMT: 20:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SYNTHOS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
SYNTHOS
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
SYNTHOS
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji), wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu.
SYNTHOS
Dzień wykupu akcji spółki przez FTF Galleon Spółka Akcyjna po cenie 4,93 zł za akcję.
SYNTHOS
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
SYNTHOS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG30 i mWIG40.
SYNTHOS
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,93 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon S.A.
SYNTHOS
Podwyższenie ceny w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon S.A. z 4,78 zł do 4,93 zł za sztukę.
SYNTHOS
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,78 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon S.A.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
SYNTHOS
NWZA ws. zmian w składzie RN IX kadencji oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SYNTHOS
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
SYNTHOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
SYNTHOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
SYNTHOS
ZWZA ws. m.in. zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy, sposobu podziału zysku za 2016 rok oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, dywidendy za 2016 rok, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu ich umorzenia, wyborów do RN IX kadencji, ustalenia zasada wynagradzania członków RN.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SYNTHOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SYNTHOS
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 0,53 zł na akcję.
SYNTHOS
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 0,53 zł na akcję.
SYNTHOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SYNTHOS
NWZA ws. zmiany przeznaczenia kapitałów zapasowego i rezerwowych, utworzonych z zysków z lat ubiegłych i przeniesienia ich na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy oraz zmiany statutu.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
SYNTHOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok oraz wyborów uzupełniających do RN VIII kadencji.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SYNTHOS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SYNTHOS
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
SYNTHOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
SYNTHOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
SYNTHOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok i wypłaty dywidendy.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SYNTHOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
SYNTHOS
Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
SYNTHOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
SYNTHOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
SYNTHOS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, wypłaty dywidendy, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SYNTHOS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
SYNTHOS
Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.
SYNTHOS
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
SYNTHOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,76 zł na akcję.
SYNTHOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,76 zł na akcję.
SYNTHOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SYNTHOS
Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
SYNTHOS
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SYNTHOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
SYNTHOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
SYNTHOS
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
SYNTHOS
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
SYNTHOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SYNTHOS
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
SYNTHOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
SYNTHOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
SYNTHOS
WZA
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
SYNTHOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek