16:08 | GMT: 14:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
RONSON

Data
Spółka
Wydarzenie
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
RONSON
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RONSON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
RONSON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
RONSON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
RONSON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
RONSON
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
RONSON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
RONSON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
RONSON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
RONSON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RONSON
NWZA ws. przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.
RONSON
NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2018 roku.
RONSON
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
RONSON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
RONSON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
RONSON
NWZA ws. przeniesienia siedziby spółki z Holandii do Polski, zmian w statucie, udzielenia pełnomocnictwa wszystkim notariuszom prawa cywilnego, pracownikom oraz współpracownikom a także asystentom prawnym spółki Baker & McKenzie Amsterdam N.V., wypłaty na rzecz akcjonariuszy z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych w łącznej kwocie 9.840.649 PLN (tj. 0,06 PLN na akcję).
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RONSON
ZWZA ws. m.in. podział zysku netto za rok obrotowy 2017.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
RONSON
NWZA ws. zmiany formy prawnej spółki na Spółkę Europejską.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RONSON
NWZA ws. zmiany składu zarządu i zmiany składu RN.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2017 roku.
RONSON
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
RONSON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
RONSON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
RONSON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto oraz ostatecznej dywidendy za rok obrotowy 2016.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
RONSON
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,09 zł na akcję.
RONSON
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,09 zł na akcję.
RONSON
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,09 zł na akcję.
RONSON
NWZA ws. wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, zmiany składu zarządu oraz zmiany składu RN.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2016 roku.
RONSON
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
RONSON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
RONSON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
RONSON
WZA
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
RONSON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
RONSON
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
RONSON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
RONSON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
RONSON
NWZA ws. wypłaty dywidendy za 2014 rok oraz zmian w składzie zarządu.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2015 roku.
RONSON
NWZA ws. zmian w składzie zarządu.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
RONSON
ZWZA
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2014 roku.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
RONSON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 oraz wypłaty dywidendy.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 roku.
RONSON
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
RONSON
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
RONSON
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
RONSON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2012 roku.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
RONSON
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz upoważnienia zarządu do dokonania emisji akcji.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2011 roku.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
RONSON
WZA
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
RONSON
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek