05:41 | GMT: 03:41 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
RAFAMET

Data
Spółka
Wydarzenie
RAFAMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
RAFAMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RAFAMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
RAFAMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
RAFAMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
RAFAMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
RAFAMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
RAFAMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
RAFAMET
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
RAFAMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
RAFAMET
Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
RAFAMET
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
RAFAMET
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RAFAMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
RAFAMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RAFAMET
NWZA ws. zmiany statutu.
RAFAMET
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
RAFAMET
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.
RAFAMET
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
RAFAMET
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
RAFAMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
RAFAMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RAFAMET
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
RAFAMET
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
RAFAMET
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
RAFAMET
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
RAFAMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
RAFAMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
RAFAMET
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
RAFAMET
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
RAFAMET
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
RAFAMET
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
RAFAMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
RAFAMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
RAFAMET
NWZA ws. zmian w składzie RN.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
RAFAMET
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
RAFAMET
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
RAFAMET
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
RAFAMET
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, podziału zysku z lat ubiegłych oraz udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
RAFAMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RAFAMET
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
RAFAMET
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
RAFAMET
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
RAFAMET
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
RAFAMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku z lat ubiegłych oraz podziału zysku za rok obrotowy 2012.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
RAFAMET
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
RAFAMET
Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
RAFAMET
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
RAFAMET
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
RAFAMET
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RAFAMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
RAFAMET
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
RAFAMET
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
RAFAMET
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,38 zł na akcję.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
RAFAMET
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.
RAFAMET
WZA
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
RAFAMET
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
RAFAMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
RAFAMET
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.


«Powrót do terminarza spółek