14:56 | GMT: 12:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres ACE
ACE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,05 euro na akcję.
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
AWB 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
COD 
NC 
 
NWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku spółki przejętej Mediasense Sp. z.o.o. osiągniętego w roku obrotowym 2011.
EUI 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
JAN 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
KGN 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
MRA 
NC 
 
NWZA ws. powołania nowych członków RN, zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych serii od G1 do G5, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
RAF 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
SME 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
SPK 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokryciu straty za rok 2011.