01:45 | GMT: 23:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PANOVA

Data
Spółka
Wydarzenie
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PANOVA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PANOVA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PANOVA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym 2018.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PANOVA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PANOVA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PANOVA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PANOVA
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
PANOVA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
PANOVA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PANOVA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PANOVA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PANOVA
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
PANOVA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
PANOVA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PANOVA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz przedłużenia skupu akcji własnych.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PANOVA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
PANOVA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PANOVA
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PANOVA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
PANOVA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
PANOVA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz przedłużenia skupu akcji własnych.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PANOVA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PANOVA
Wypłata dywidendy 0,50 na akcję.
PANOVA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
PANOVA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PANOVA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu oraz podziału zysku za rok 2013, przedłużenia skupu akcji własnych, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
PANOVA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PANOVA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PANOVA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PANOVA
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PANOVA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
PANOVA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
PANOVA
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PANOVA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PANOVA
NWZA ws. m.in. rozwiązania niewykorzystanego kapitału rezerwowego i przeznaczenia go na kapitał zapasowy w związku z zakończeniem programu skupu akcji własnych oraz skupu akcji własnych.
PANOVA
WZA
PANOVA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PANOVA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PANOVA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PANOVA
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PANOVA
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.


«Powrót do terminarza spółek