00:11 | GMT: 22:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
NORTCOAST

Data
Spółka
Wydarzenie
NORTCOAST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
NORTCOAST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NORTCOAST
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14,92 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Gruppo Lactalis Italia i Castelli Polska.
NORTCOAST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za roku obrotowy 2019.
NORTCOAST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
NORTCOAST
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 14,92 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Gruppo Lactalis Italia i Castelli Polska.
NORTCOAST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
NORTCOAST
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
NORTCOAST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
NORTCOAST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
NORTCOAST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
NORTCOAST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
NORTCOAST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za roku obrotowy 2018 oraz podziału wyniku z lat ubiegłych.
NORTCOAST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
NORTCOAST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
NORTCOAST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
NORTCOAST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
NORTCOAST
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
NORTCOAST
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
NORTCOAST
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
NORTCOAST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za roku obrotowy 2017.
NORTCOAST
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
NORTCOAST
NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmiany statutu oraz zmiany regulaminu RN.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
NORTCOAST
NWZA ws. zmiany uchwały nr 08/06/2017 ZWZ z 19 czerwca 2017r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz użycia kapitału zapasowego.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
NORTCOAST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za roku obrotowy 2016.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
NORTCOAST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
NORTCOAST
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym 2015.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
NORTCOAST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
NORTCOAST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
NORTCOAST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
NORTCOAST
NWZA ws. powołania rewidenta do spraw szczególnych oraz członka RN.
NORTCOAST
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Castelli Polska sp. z o.o.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
NORTCOAST
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Castelli Polska sp. z o.o.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
NORTCOAST
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
NORTCOAST
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
NORTCOAST
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
NORTCOAST
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
NORTCOAST
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, scalenia akcji oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
NORTCOAST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
NORTCOAST
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
NORTCOAST
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
NORTCOAST
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
NORTCOAST
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
NORTCOAST
WZA
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
NORTCOAST
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek