06:32 | GMT: 04:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
MIDAS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MIDAS
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
MIDAS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
MIDAS
Dzień wykupu akcji spółki przez Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 0,81 zł za akcję.
MIDAS
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
MIDAS
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzącym w skład przedsiębiorstwa spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy kredytowej.
MIDAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MIDAS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
MIDAS
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,81 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Polkomtel sp. z o.o.
MIDAS
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,81 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Polkomtel sp. z o.o.
MIDAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MIDAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MIDAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MIDAS
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku spółki.
MIDAS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
MIDAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MIDAS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
MIDAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MIDAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MIDAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MIDAS
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku spółki.
MIDAS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MIDAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MIDAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MIDAS
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wynagrodzenia członków RN.
MIDAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MIDAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MIDAS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto Spółki za 2012 rok oraz połączenia transgranicznego z Conpidon Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze.
MIDAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MIDAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MIDAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
MIDAS
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok.
MIDAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MIDAS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MIDAS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MIDAS
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MIDAS
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MIDAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MIDAS
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MIDAS
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MIDAS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
MIDAS
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
MIDAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
MIDAS
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,56 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zygmunta Solorza-Żaka.
MIDAS
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,56 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zygmunta Solorza-Żaka.
MIDAS
WZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru.
MIDAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
MIDAS
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MIDAS
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MIDAS
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MIDAS
Ostatni dzień notowania praw poboru akcji serii C.
MIDAS
Pierwszy dzień notowania praw poboru akcji serii C.
MIDAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MIDAS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
MIDAS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MIDAS
NWZA
MIDAS
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej, pokrycia straty za 2009 rok oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
MIDAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek