19:30 | GMT: 17:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
WZA
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
Początek budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
AMC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
ASA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
IDT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
LRK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H i I.
LPS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
MDS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MMP 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego.
MBR 
NC 
 
WZA
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
OVO 
GPW 
 
Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów detalicznych i instytucjonalnych.
PCG 
GPW 
 
WZA
wykres RSY
RSY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
RUN 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.