14:53 | GMT: 12:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KOMPAP

Data
Spółka
Wydarzenie
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KOMPAP
Wypłata dywidendy 0,39 zł na akcję.
KOMPAP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,39 zł na akcję.
KOMPAP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,39 zł na akcję.
KOMPAP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KOMPAP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
KOMPAP
NWZA ws. połączenia spółek kapitałowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" S.A. oraz IMPRIMUS Spółka z o.o., wyrażenia zgody na plan połączenia oraz zmian statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
KOMPAP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KOMPAP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KOMPAP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KOMPAP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KOMPAP
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KOMPAP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
KOMPAP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
KOMPAP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz zmiany uchwały nr 14 ZWZ z 15 czerwca 2016r. w sprawie podziału wcześniejszych wypracowanych zysków z lat ubiegłych, przekazanych przez poprzednie WZA do kapitału zapasowego i wypłaty dywidendy z tych zysków.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KOMPAP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KOMPAP
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
KOMPAP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
KOMPAP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
KOMPAP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, podziału wcześniejszych wypracowanych zysków z lat ubiegłych, przekazanych przez poprzednie WZA do kapitału zapasowego i wypłaty dywidendy z tych zysków oraz wyrażenia zgody na nabycie przez spółki zależne, tj. Białostockie Zakłady Graficzne S.A. oraz OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., akcji spółki dominującej określenie warunków nabycia w/w akcji.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
KOMPAP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
KOMPAP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz wyrażenia zgody na nabycie przez spółki zależne, tj. Białostockie Zakłady Graficzne S.A. oraz OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A., akcji spółki dominującej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP S.A. w Kwidzynie oraz określenie warunków nabycia w/w akcji.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
KOMPAP
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
KOMPAP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
KOMPAP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
KOMPAP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
KOMPAP
Po zakończeniu sesji akcje spółki zostaną wykreślone z list indeksów WIG-Plus, WIG i WIG Poland.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
KOMPAP
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
KOMPAP
WZA ws. m.in. pokrycia straty.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KOMPAP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
KOMPAP
WZA
KOMPAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
KOMPAP
Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek