05:51 | GMT: 03:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IDEABANK

Data
Spółka
Wydarzenie
IDEABANK
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii O.
IDEABANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
IDEABANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IDEABANK
NWZA ws. powołania niezależnych członków RN.
IDEABANK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Serii O w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej oraz zmiany statutu.
IDEABANK
NWZA ws. powołania niezależnych członków RN.
IDEABANK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
IDEABANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IDEABANK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.
IDEABANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
IDEABANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
IDEABANK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
IDEABANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
IDEABANK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IDEABANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
IDEABANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IDEABANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IDEABANK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
IDEABANK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IDEABANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
IDEABANK
NWZA ws. zmiany statutu.
IDEABANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IDEABANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IDEABANK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
IDEABANK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IDEABANK
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 4 NWZ z 18 stycznia 2016 w sprawie zatwierdzenia Pierwszego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych.
IDEABANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IDEABANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
IDEABANK
NWZA ws. ustalenia zasad wynagradzania członków RN z tytułu pełnienia funkcji w Komitetach Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
IDEABANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IDEABANK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
IDEABANK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IDEABANK
NWZA ws. zmiany statutu oraz zatwierdzenia Pierwszego Programu Emisji Bankowych Papierów Wartościowych.
IDEABANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
IDEABANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IDEABANK
NWZA ws. zatwierdzenia Czwartego Programu Emisji Obligacji, powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej, zmiany uchwały nr 9 NWZ z 12 lipca 2014 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków RN, zmian statutu oraz stanowiska akcjonariuszy Idea Bank S.A. w przedmiocie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
IDEABANK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
IDEABANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
IDEABANK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
IDEABANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L i M.
IDEABANK
Ostatni dzień notowań na GPW 10.590.884 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
IDEABANK
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 10.590.884 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M.
IDEABANK
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii J, K, L i M od inwestorów instytucjonalnych.
IDEABANK
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii J, K, L i M od inwestorów instytucjonalnych.
IDEABANK
Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii J, K, L i M.
IDEABANK
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii J, K, L i M od inwestorów indywidualnych.
IDEABANK
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii J, K, L i M od inwestorów indywidualnych.
IDEABANK
Początek budowania księgi popytu na akcje serii J, K, L i M.


«Powrót do terminarza spółek