23:52 | GMT: 21:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ING 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
AAL 
GPW 
 
NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DTR 
GPW 
 
NWZA ws. zmian osobowych w RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii E oraz zmiany statutu.
EMU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
GRV 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
IDA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IFI 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2017 w wysokości 0,03 zł na akcję.
KOM 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków RN pełniących funkcję członków Komitetu Audytu oraz zatwierdzenia skutków ugody z dnia 7 listopada 2017.
MNC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
NTU 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.