22:04 | GMT: 20:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
AMB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję.
ART 
GPW 
 
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
BST 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 8 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 1.362.957 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DDI 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
HMP 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
IDA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KTY 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MRC 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 1.800.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
MYS 
NC 
 
NWZA ws. odwołania i powołania członka RN.
PMA 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SYM 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 3.431.323 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
AMD.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MSFT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
TRV.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
VZ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.