03:24 | GMT: 01:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
I3D

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
I3D
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
I3D
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
I3D
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz pokrycia straty netto z lat ubiegłych.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
I3D
NWZA ws. zmiany statutu.
I3D
NWZA ws. powołania członków RN.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
I3D
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2015.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
I3D
NWZA ws. zatwierdzenia członków RN dokooptowanych w trakcie jej kadencji oraz zmiany statutu.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
I3D
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
I3D
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
I3D
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
I3D
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
I3D
NWZA ws. uchwalenia Programu Motywacyjnego oraz zmian w składzie RN.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
I3D
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012, pokrycia straty netto z lat ubiegłych, przyjęcia Programu Motywacyjnego.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
I3D
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
I3D
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
I3D
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
I3D
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
I3D
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
I3D
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
I3D
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
I3D
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
I3D
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
I3D
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
I3D
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
I3D
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
I3D
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych i utworzeniu w związku z tym kapitału rezerwowego.
I3D
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
I3D
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
I3D
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek