07:25 | GMT: 05:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
HYPERION

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
HYPERION
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
HYPERION
NWZA ws. rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz powołania likwidatorów spółki.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HYPERION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku za rok obrotowy 2017.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
HYPERION
NWZA ws. zmian w RN.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
HYPERION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
HYPERION
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
HYPERION
NWZA ws. zmian w RN.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
HYPERION
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
HYPERION
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę 3.900.000 akcji własnych na okaziciela serii F, bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmiany składu RN.
HYPERION
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
HYPERION
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
HYPERION
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
HYPERION
NWZA ws. powołania członka RN oraz wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szepietowie przy ul. Sienkiewicza, Jana Pawła II i Strażackiej, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
HYPERION
NWZA ws. zmian w RN.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
HYPERION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
HYPERION
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
HYPERION
NWZA ws. zmian w składzie RN.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
HYPERION
NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 WZA z dnia 23 kwietnia 2013 roku.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
HYPERION
NWZA ws. m.in. uchylenia uchwały nr 4 WZA z 10 marca 2010 roku oraz zmian w składzie RN.
HYPERION
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, kontynuowania działalności oraz zmiany statutu.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
HYPERION
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
HYPERION
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.193.779 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
HYPERION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
HYPERION
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
HYPERION
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii F, pozbawienia prawa poboru oraz odpowiedniej zmiany statutu.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
HYPERION
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
HYPERION
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia liczby członków RN, zmiany statutu.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
HYPERION
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
HYPERION
WZA
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
HYPERION
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
HYPERION
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
HYPERION
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
HYPERION
NWZA ws. zmian w radzie nadzorczej.


«Powrót do terminarza spółek