17:26 | GMT: 15:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GREMINWES

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
GREMINWES
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z dokonanym połączeniem spółki GREMI INWESTYCJE S.A. ze spółką KCI S.A.
GREMINWES
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GREMINWES
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zbliżającym się terminem jej połączenia ze spółką KCI S.A.
GREMINWES
Publikacja raportu za 2015 rok.
GREMINWES
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GREMINWES
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GREMINWES
Początek notowań spółki GREMMEDIA (GMM) pod nazwą GREMINWES (GIW), w związku ze zmianą firmy.
GREMINWES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
GREMINWES
NWZA ws. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012, uchylenia uchwał nr 30 i nr 31 ZWZ z 6 lipca 2015 r., zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia dla RN oraz zmiany statutu.
GREMINWES
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2015 roku.
GREMINWES
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I.
GREMINWES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
GREMINWES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GREMINWES
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
GREMINWES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
GREMINWES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
GREMINWES
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GREMINWES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GREMINWES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GREMINWES
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
GREMINWES
NWZA ws. połączenia Gremi Media Spółka Akcyjna z Gremi Sukces sp. z o.o.
GREMINWES
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GREMINWES
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
GREMINWES
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
GREMINWES
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
GREMINWES
Publikacja raportu za 2012 rok.
GREMINWES
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GREMINWES
Początek notowań spółki GREMISLTN (GRS) pod nazwą GREMMEDIA (GMM), w związku ze zmianą firmy.
GREMINWES
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
GREMINWES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
GREMINWES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
GREMINWES
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011, połączenia ze spółką zależną Eurofaktor Cash Solution Sp. z o.o., obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat z lat ubiegłych poprzez zmniejszenia wartości nominalnej akcji.
GREMINWES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GREMINWES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
GREMINWES
Początek notowań spółki EUROFAKTR (EFR) pod nazwą GREMISLTN (GRS), w związku ze zmianą firmy.
GREMINWES
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
GREMINWES
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,57 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jupiter NFI SA.
GREMINWES
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu RN oraz zmian w składzie RN.
GREMINWES
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,57 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jupiter NFI SA.
GREMINWES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
GREMINWES
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
GREMINWES
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland.
GREMINWES
WZA
GREMINWES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
GREMINWES
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
GREMINWES
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
GREMINWES
NWZA ws. zmian w radzie nadzorczej.


«Powrót do terminarza spółek