14:02 | GMT: 12:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ERG

Data
Spółka
Wydarzenie
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ERG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ERG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ERG
NWZA ws. zmiany uchwały numer 17 ZWZ z 30 marca 2017 r., zamknięcia programu skupu akcji własnych, udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie na nabycie akcji własnych spółki w celu dalszej odsprzedaży, pokrycia straty za rok 2012 i rok 2014 oraz zmniejszenia wyniku finansowego w latach 2011, 2013 i 2016.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ERG
NWZA ws. powołania członków RN oraz zmiany statutu.
ERG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ERG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ERG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ERG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ERG
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ERG
Wypłata dywidendy 1,25 zł na akcję.
ERG
Wprowadzenie do obrotu na GPW 9.918 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ERG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,25 zł na akcję.
ERG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,25 zł na akcję.
ERG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz udzielenia zgody na nabycie akcji własnych spółki w celu dalszej odsprzedaży.
ERG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ERG
Wypłata dywidendy 0,62 zł na akcję.
ERG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,62 zł na akcję.
ERG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,62 zł na akcję.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ERG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ERG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ERG
NWZA ws. zmiany uchwał nr 2, 3, 4 i 5 NWZ z 14 sierpnia 2008, zmiany uchwały nr 3 NWZ z 7 września 2011 w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie na nabycie akcji własnych w celu ich dalszej sprzedaży, wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki zależnej pod firmą BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz zmiany §32 statutu.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ERG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ERG
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
ERG
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz zmian w składzie RN.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ERG
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ERG
Scalenie akcji w stosunku 50:1.
ERG
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ERG
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ERG
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ERG
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ERG
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ERG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ERG
NWZA ws. zmiany uchwał nr 2, 3, 4, 5 i 6 NWZA z dnia 14 sierpnia 2008r., zmiany uchwały nr 3 NWZA z dnia 6 września 2011r. oraz zmiany statutu.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ERG
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
ERG
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz określenia warunków na nabycie do 66 proc. akcji własnych.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ERG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ERG
NWZA ws. wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na nabycie akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ERG
WZA
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ERG
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ERG
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
ERG
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
ERG
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.


«Powrót do terminarza spółek