20:43 | GMT: 18:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ENELMED

Data
Spółka
Wydarzenie
ENELMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ENELMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ENELMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
ENELMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ENELMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ENELMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ENELMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ENELMED
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ENELMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ENELMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ENELMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ENELMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ENELMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ENELMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ENELMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ENELMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ENELMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ENELMED
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
ENELMED
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ENELMED
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ENELMED
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ENELMED
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
ENELMED
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
ENELMED
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ENELMED
Publikacja raportu za 2015 rok.
ENELMED
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ENELMED
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
ENELMED
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
ENELMED
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
ENELMED
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
ENELMED
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
ENELMED
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ENELMED
Publikacja raportu za 2014 rok.
ENELMED
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ENELMED
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
ENELMED
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ENELMED
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ENELMED
Publikacja raportu za 2013 rok.
ENELMED
NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 WZA z dnia 2.10.2013r w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej.
ENELMED
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ENELMED
NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej.
ENELMED
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
ENELMED
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym 2012.
ENELMED
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ENELMED
Publikacja raportu za 2012 rok.
ENELMED
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ENELMED
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
ENELMED
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
ENELMED
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
ENELMED
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
ENELMED
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ENELMED
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ENELMED
Publikacja raportu za 2011 rok.
ENELMED
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ENELMED
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
ENELMED
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
ENELMED
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
ENELMED
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ENELMED
Debiut spółki na GPW.
ENELMED
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy instytucjonalnej.
ENELMED
Początek przyjmowania zapisów w transzy instytucjonalnej.
ENELMED
Zakończenie (do godz. 17:00) przyjmowania zapisów w transzy detalicznej. Do godz. 15:00 budowanie księgi popytu.
ENELMED
Początek przyjmowania zapisów w transzy detalicznej.


«Powrót do terminarza spółek