23:15 | GMT: 21:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ABM 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz przedstawienia bieżącej sytuacji w tym oceny możliwości zawarcia i realizacji układu z wierzycielami spółki.
BFT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 49.550 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ENE 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej.
EHG 
GPW 
 
NWZA
POS 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.