05:18 | GMT: 03:18 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
NFIEMF

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
NFIEMF
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
NFIEMF
Dzień wykupu akcji spółki przez Krockella s.r.o. po cenie 4,35 zł za akcję.
NFIEMF
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
NFIEMF
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
NFIEMF
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
NFIEMF
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,49 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Penta Investments Limited, Bookzz Holdings Limited, EMF Holding 2 B.V., Marka Ondrejkę, Krockella Limited, Krockella s.r.o. oraz EMF Holding 4 B.V.
NFIEMF
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Penta Investments Limited, Bookzz Holdings Limited, EMF Holding 2 B.V., Marka Ondrejkę, Krockella Limited, Krockella s.r.o. oraz EMF Holding 4 B.V. z 4,35 zł na 3,49 zł.
NFIEMF
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Penta Investments Limited, Bookzz Holdings Limited, EMF Holding 2 B.V., Marka Ondrejkę, Krockella Limited, Krockella s.r.o. oraz EMF Holding 4 B.V.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
NFIEMF
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
NFIEMF
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz kontynuacji działalności spółki.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
NFIEMF
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
NFIEMF
NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część oraz zatwierdzenia warunków i postanowień przewidzianych w nowych dokumentach finansowania.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
NFIEMF
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych oraz praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
NFIEMF
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
NFIEMF
NWZA ws. zmiany statutu.
NFIEMF
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
NFIEMF
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
NFIEMF
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
NFIEMF
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Penta Investments Limited oraz Xandora Holdings Limited.
NFIEMF
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Penta Investments Limited oraz Xandora Holdings Limited.
NFIEMF
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
NFIEMF
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F i G.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
NFIEMF
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Penta Investments Limited oraz Eastbridge.
NFIEMF
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
NFIEMF
NWZA ws. zmian w składzie RN.
NFIEMF
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 9,85 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Penta Investments Limited oraz Eastbridge.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
NFIEMF
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
NFIEMF
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
NFIEMF
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
NFIEMF
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
NFIEMF
WZA
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za II kwartał 2011 roku.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
NFIEMF
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
NFIEMF
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
NFIEMF
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
NFIEMF
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
NFIEMF
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
NFIEMF
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek