11:25 | GMT: 09:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
DELKO

Data
Spółka
Wydarzenie
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DELKO
Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
DELKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
DELKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
DELKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
DELKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
DELKO
Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.
DELKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.
DELKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 zł na akcję.
DELKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
DELKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DELKO
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
DELKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
DELKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
DELKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DELKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
DELKO
NWZA ws. zmian statutu, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian w RN.
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DELKO
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
DELKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
DELKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
DELKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DELKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DELKO
Wypłata dywidendy 0,29 zł na akcję.
DELKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,29 zł na akcję.
DELKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,29 zł na akcję.
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
DELKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
DELKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
DELKO
NWZA ws. zmian w składzie RN.
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
DELKO
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
DELKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
DELKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
DELKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty z 2012 roku.
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
DELKO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
DELKO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
DELKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
DELKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
DELKO
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, korekty wyniku finansowego za rok obrotowy 2011, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DELKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DELKO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
DELKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
DELKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DELKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
DELKO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
DELKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
DELKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
DELKO
NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN, zmiany zasad wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
DELKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
DELKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
DELKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
DELKO
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
DELKO
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
DELKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
DELKO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
DELKO
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
DELKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
DELKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
DELKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
DELKO
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
DELKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
DELKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
DELKO
WZA
DELKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
DELKO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
DELKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek