20:33 | GMT: 18:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
4FM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
AWB 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję członków Komitetu Audytu.
DEL 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian w RN.
ECK 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 10.064.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
GTN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 27.780.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MSW 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania RN.
RWD 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
TOW 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 7 NWZ z 25 maja 2017 roku.
C.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
JPM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.