23:08 | GMT: 21:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CARLSON

Data
Spółka
Wydarzenie
CARLSON
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
CARLSON
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
CARLSON
Publikacja raportu za 2019 rok.
CARLSON
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
CARLSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
CARLSON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
CARLSON
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
CARLSON
Początek notowań spółki HOTBLOK (HOT) pod nazwą CARLSON (CAI) w związku ze zmianą firmy.
CARLSON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
CARLSON
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
CARLSON
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
CARLSON
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
CARLSON
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CARLSON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018.
CARLSON
Publikacja raportu za 2018 rok.
CARLSON
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
CARLSON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
CARLSON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
CARLSON
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, zmiany statutu oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.
CARLSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
CARLSON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje, zmiany zasad wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
CARLSON
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CARLSON
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CARLSON
ZWZA ws. m.in. przekazania zysku netto za rok 2017, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w ramach subskrypcji prywatnej.
CARLSON
Publikacja raportu za 2017 rok.
CARLSON
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CARLSON
NWZA ws. powołania członka RN oraz zmian w statucie.
CARLSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
CARLSON
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
CARLSON
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
CARLSON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
CARLSON
Publikacja raportu za 2016 rok.
CARLSON
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CARLSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
CARLSON
NWZA ws. zmiany uchwał nr 1 i 2 NWZ z 29 listopada 2013 roku.
CARLSON
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
CARLSON
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
CARLSON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
CARLSON
Publikacja raportu za 2015 rok.
CARLSON
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
CARLSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
CARLSON
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
CARLSON
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
CARLSON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
CARLSON
Publikacja raportu za 2014 rok.
CARLSON
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
CARLSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
CARLSON
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
CARLSON
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
CARLSON
Pierwszy dzień notowań na NC 9.435.897 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
CARLSON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji serii Ł z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Ł z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CARLSON
Publikacja raportu za 2013 rok.
CARLSON
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CARLSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
CARLSON
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CARLSON
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia akcji serii L oraz pozbawienia w całości prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
CARLSON
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CARLSON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
CARLSON
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CARLSON
Publikacja raportu za 2012 rok.
CARLSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
CARLSON
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz strat z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz dalszego istnienia spółki.
CARLSON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
CARLSON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
CARLSON
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
CARLSON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
CARLSON
Split akcji w stosunku 1:5.
CARLSON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CARLSON
NWZA ws. zmian w statucie oraz podziału akcji.
CARLSON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
CARLSON
NWZA ws. zmian w statucie.
CARLSON
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
CARLSON
NWZA ws. zmian w składzie RN.
CARLSON
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
CARLSON
WZA
CARLSON
Publikacja raportu za 2010 rok.
CARLSON
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
CARLSON
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I, J i K.
CARLSON
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
CARLSON
NWZA


«Powrót do terminarza spółek