03:08 | GMT: 01:08 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
BOS

Data
Spółka
Wydarzenie
BOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BOS
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz oceny odpowiedniości kolegialnej RN.
BOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BOS
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz oceny odpowiedniości kolegialnej RN.
BOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r.
BOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
BOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BOS
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz zmiany uchwały nr 30/2017 ZWZ z 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków RN.
BOS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.074.426 akcji zwykłych na okaziciela serii V.
BOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r. oraz wyrażenia zgody na użycie kapitału zapasowego.
BOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BOS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany uchwały nr 28/2017 WZA z 6.06.2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz zmian w statucie.
BOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BOS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 r.
BOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BOS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U.
BOS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
BOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BOS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BOS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r. oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
BOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BOS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii U oraz praw do akcji serii U do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
BOS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
BOS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
BOS
NWZA ws. zatwierdzenia harmonogramu podwyższenia kapitału banku, ustalenia wysokości wynagrodzeń członków RN oraz zmian w składzie RN.
BOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, pokrycia strat z lat ubiegłych oraz zakresu stosowania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
BOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BOS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty z lat ubiegłych, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BOS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
BOS
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
BOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BOS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BOS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BOS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii P.
BOS
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P.
BOS
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 oraz zniesienia "Funduszu Załogi Banku Ochrony Środowiska S.A.
BOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BOS
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P.
BOS
Zakończenie zapisów na akcje serii P w transzy inwestorów instytucjonalnych.
BOS
Początek zapisów na akcje serii P w transzy inwestorów instytucjonalnych.
BOS
Zakończenie zapisów na akcje serii P w transzy inwestorów detalicznych oraz budowy księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych.
BOS
Początek budowy księgi popytu na akcje serii P dla inwestorów instytucjonalnych.
BOS
Początek zapisów na akcje serii P w transzy inwestorów detalicznych.
BOS
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
BOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BOS
NWZA ws. zmiany uchwały 6/2011 NWZ Banku Ochrony Środowiska SA z 23 września 2011 w sprawie przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia trzyletniego programu opcji skierowanego do zarządu i kadry kierowniczej.
BOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BOS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia trzyletniego programu opcji skierowanego do zarządu i kadry kierowniczej oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
BOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BOS
WZA
BOS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
BOS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek