22:11 | GMT: 20:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BALTICON

Data
Spółka
Wydarzenie
BALTICON
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za 2019 rok.
BALTICON
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BALTICON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
BALTICON
Publikacja raportu za 2018 rok.
BALTICON
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BALTICON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
BALTICON
Publikacja raportu za 2017 rok.
BALTICON
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BALTICON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
BALTICON
Publikacja raportu za 2016 rok.
BALTICON
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BALTICON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
BALTICON
Publikacja raportu za 2015 rok.
BALTICON
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BALTICON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
BALTICON
Publikacja raportu za 2014 rok.
BALTICON
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BALTICON
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
BALTICON
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
BALTICON
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
BALTICON
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
BALTICON
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BALTICON
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
BALTICON
Publikacja raportu za 2013 rok.
BALTICON
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BALTICON
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia starty poniesionej w roku obrotowym 2012.
BALTICON
Publikacja raportu za 2012 rok.
BALTICON
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BALTICON
Pierwszy dzień notowań na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BALTICON
NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego przez spółkę, wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu w rachunku bieżącym oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
BALTICON
Publikacja raportu za III kwartał 212 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BALTICON
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011, zmiany podziału akcji serii A na poszczególne serie oraz zatwierdzenia list osób uprawnionych do objęcia warrantów serii A.
BALTICON
Publikacja raportu za 2011 rok.
BALTICON
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BALTICON
WZA
BALTICON
Publikacja raportu za 2010 rok.
BALTICON
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
BALTICON
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
BALTICON
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BALTICON
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek