22:47 | GMT: 20:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BALTONA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
BALTONA
Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
BALTONA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BALTONA
NWZA ws. wycofania akcji spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z obrotu na rynku regulowanym.
BALTONA
Dzień wykupu akcji spółki przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” po cenie 6,95 zł za akcję.
BALTONA
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
BALTONA
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia liczby członków RN nowej kadencji.
BALTONA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,95 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BALTONA
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia liczby członków RN nowej kadencji.
BALTONA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,95 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BALTONA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BALTONA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BALTONA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BALTONA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BALTONA
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia, zmian w statucie oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BALTONA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
BALTONA
NWZA ws. zmian w RN.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BALTONA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BALTONA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BALTONA
NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 NWZ z 30 sierpnia 2011, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 12 czerwca 2013 oraz zmiany statutu.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BALTONA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
BALTONA
NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 WZA z 16.01.2012 r. oraz zmian w składzie RN.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BALTONA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
BALTONA
NWZA ws. przedstawienia sprawozdania zarządu z realizacji programu skupu akcji własnych oraz zmian w składzie RN.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BALTONA
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H, wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, zmian w składzie RN i zmian w statucie.
BALTONA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BALTONA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012 oraz emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii H.
BALTONA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
BALTONA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
BALTONA
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E.
BALTONA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
BALTONA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BALTONA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
BALTONA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 i zmiany zasad rachunkowości na MSR i MSSF.
BALTONA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BALTONA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz przejścia na MSR i MSFF.
BALTONA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BALTONA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BALTONA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
BALTONA
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na GPW, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
BALTONA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BALTONA
NWZA ws. m.in. wniesienia aportem do Efektywnego Centrum Usług Operacyjnych Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru.
BALTONA
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BALTONA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BALTONA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek