12:49 | GMT: 10:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SII_podstrony
APIS

Data
Spółka
Wydarzenie
APIS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
APIS
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
APIS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku oraz za cały 2019 rok.
APIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
APIS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
APIS
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
APIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
APIS
Publikacja raportu za 2018 rok.
APIS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
APIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
APIS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
APIS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
APIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
APIS
Publikacja raportu za 2017 rok.
APIS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
APIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
APIS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
APIS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
APIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz podwyższenia kapitału i emisji akcji serii O.
APIS
Publikacja raportu za 2016 rok.
APIS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
APIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
APIS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
APIS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
APIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
APIS
Publikacja raportu za 2015 rok.
APIS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
APIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
APIS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
APIS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
APIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
APIS
Publikacja raportu za 2014 rok.
APIS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
APIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
APIS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
APIS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
APIS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
APIS
Pierwszy dzień notowań na NC 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz 160.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
APIS
Publikacja raportu za 2013 rok.
APIS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
APIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
APIS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
APIS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
APIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, E, F oraz potwierdzenia zbywalności akcji serii N.
APIS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
APIS
Publikacja raportu za 2012 rok.
APIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
APIS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii M.
APIS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
APIS
Początek notowań spółki HMSG (HMS) pod nazwą APIS (ASA), w związku ze zmianą firmy.
APIS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
APIS
WZA ws. m.in. pokrycia strat, emisji warrantów subskrypcyjnych, podwyższenia kapitału zakładowego.
APIS
Publikacja raportu za 2011 rok.
APIS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
APIS
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji serii M.
APIS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
APIS
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii M.
APIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
APIS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii M.
APIS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii Ł z pozbawieniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M z prawem poboru, zmiany w składzie RN oraz zmiany statutu.
APIS
NWZA ws. zmian w składzie RN.
APIS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
APIS
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
APIS
WZA
APIS
Publikacja raportu za 2010 rok.
APIS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
APIS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii L.
APIS
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L.
APIS
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii L.
APIS
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L.
APIS
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L.
APIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
APIS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii J.
APIS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii L.
APIS
Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.
APIS
Scalenie akcji w stosunku 5:1.
APIS
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
APIS
Zawieszenie obrotu akcjami spółki na NC, w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.


«Powrót do terminarza spółek