05:38 | GMT: 03:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ALCHEMIA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ALCHEMIA
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ALCHEMIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ALCHEMIA
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji Alchemia S.A. oraz ich wycofania z obrotu na GPW.
ALCHEMIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto Alchemia S.A. za rok 2018, podziału zysku netto Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za rok 2018, pokrycia starty netto za okres 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz podziału zysku netto Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 oraz podziału zysku netto Rurexpol Sp. z o.o. za rok 2018.
ALCHEMIA
Dzień wykupu akcji spółki przez Impexmetal S.A. po cenie 4,80 zł za akcję.
ALCHEMIA
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ALCHEMIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ALCHEMIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ALCHEMIA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
ALCHEMIA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Romana Karkosika, Grażynę Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis.
ALCHEMIA
NWZA ws. połączenia spółki Alchemia S.A. ze spółkami: Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem, Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany oznaczenia serii akcji oraz zmiany statutu.
ALCHEMIA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Romana Karkosika, Grażynę Karkosik, Boryszew, Impexmetal oraz Eastside-Bis.
ALCHEMIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ALCHEMIA
NWZA ws. połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką Kuźnia Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie.
ALCHEMIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ALCHEMIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.
ALCHEMIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ALCHEMIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ALCHEMIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2016.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ALCHEMIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ALCHEMIA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2015.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ALCHEMIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ALCHEMIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ALCHEMIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ALCHEMIA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ALCHEMIA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ALCHEMIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ALCHEMIA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG50.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ALCHEMIA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ALCHEMIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.152 akcji zwykłe na okaziciela serii F.
ALCHEMIA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ALCHEMIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ALCHEMIA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ALCHEMIA
NWZA ws. podziału spółek Huta Batory Sp. z o.o., Rurexpol Sp. z o.o. i Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. poprzez przeniesienie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na spółkę Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, podwyższenia kapitału zakładowego Alchemia S.A. poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ALCHEMIA
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ALCHEMIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ALCHEMIA
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 4/2011 NWZ z 9 listopada 2011 w przedmiocie połączenia ze Spółką Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, Spółką Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie oraz Spółką Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ALCHEMIA
NWZA ws. połączenia ze spółką Huta Batory Sp. z o.o., spółką Rurexpol Sp. z o.o. oraz spółką Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na dokonywanie transakcji przez zarząd.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ALCHEMIA
WZA
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ALCHEMIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ALCHEMIA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek