HIPROMINE

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 HIPROMINE Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 HIPROMINE Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
19 czerwca 2024 HIPROMINE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2023.
23 maja 2024 HIPROMINE Publikacja raportu za 2023 rok.
15 maja 2024 HIPROMINE Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
14 lutego 2024 HIPROMINE Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
8 stycznia 2024 HIPROMINE NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia prawa poboru obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru akcji na okaziciela serii O, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
14 listopada 2023 HIPROMINE Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
9 października 2023 HIPROMINE NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie zmian do wszelkich zawartych umów o ustanowienie zastawów rejestrowych i/lub zastawów finansowych, mających na celu zwiększenie najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty odpowiadającej 150% sumy kwoty kredytów, które Bank Gospodarstwa Krajowego zgodził się udzielić na podstawie umowy kredytu z dnia 28 lipca 2023 r. do kwoty odpowiadającej 200% sumy kwoty kredytów, zmiany w składzie RN oraz powierzenia zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na NWZ w dniu 09 października 2023 r.
11 sierpnia 2023 HIPROMINE Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
7 czerwca 2023 HIPROMINE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
15 maja 2023 HIPROMINE Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
4 maja 2023 HIPROMINE Dzień pierwszego notowania na NC 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
26 kwietnia 2023 HIPROMINE Publikacja raportu za 2022 rok.
14 lutego 2023 HIPROMINE Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
15 grudnia 2022 HIPROMINE NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, zatwierdzenia regulaminu RN oraz powierzenia zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na NWZ w dniu 15 grudnia 2022 r.
14 listopada 2022 HIPROMINE Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
17 sierpnia 2022 HIPROMINE ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
16 sierpnia 2022 HIPROMINE Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
14 lipca 2022 HIPROMINE Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 72.500 akcji serii A, 59.079 akcji serii B, 36.000 akcji serii C, 61.271 akcji serii F, 7.547 akcji serii G, 11.052 akcji serii H, 15.000 akcji serii I, 130.500 akcji serii K, 250 akcji serii L1, 22.092 akcji serii L2, 6.764 akcji serii L3, 40.206 akcji serii L4.