Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 8 stycznia 2024

GAMIVO GMV NC NWZA ws. powołania członka RN, umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia wysokości kapitału zakładowego oraz zmian statutu.
HIPROMINE HPM NC NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia prawa poboru obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru akcji na okaziciela serii O, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
MUZA MZA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
TEXT TXT GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023/2024 w wysokości 1,63 zł na akcję.
TREX TRX NC Początek notowań spółki DSTREAM (DOW) pod nazwą TREX (TRX) w związku ze zmianą firmy.
WGPARTNER WGP NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.