Kalendarium giełdowe - Nowe akcje

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 24 sierpnia 2017

BYTOM BTM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.036.253 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
CHERRY CHP NC Początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii B od inwestorów.