Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 11 kwietnia 2014

06MAGNA 06N GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za 2013 rok.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za 2013 rok.
INVISTA INV GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
LIVECHAT LVC GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PHN PHN GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i pokrycia straty za 2013r, oraz powołania członków RN.
PROVIDENT IPF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,055 GBP na akcję.
SPARKVC SPK NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
TVN TVN GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i pokrycia straty za 2013r, oraz zmiany statutu.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.