Kalendarium giełdowe - Nowe akcje

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 7 października 2014

CDRL CDL GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów detalicznych.
PYLON PYL NC Ostatni dzień notowań na NC 6.617.054 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.