Kalendarium giełdowe - Nowe akcje

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 28 czerwca 2012

ECO BALTIA GPW Zakończenie budowy księgi popytu.
MBFGROUP MBF NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MIRACULUM MIR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ZREMB ZRE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F1.