CASHFLOW

Data Spółka Wydarzenie
5 października 2017 CASHFLOW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
14 listopada 2016 CASHFLOW Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
30 sierpnia 2016 CASHFLOW Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
16 maja 2016 CASHFLOW Publikacja raportu za I półrocze 2014, III kwartał 2014, IV kwartał 2014, cały 2014 rok, I kwartał 2015, I półrocze 2015, III kwartał 2015, cały 2015 rok oraz I kwartał 2016 roku.
15 maja 2014 CASHFLOW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
30 kwietnia 2014 CASHFLOW Publikacja raportu za 2013 rok.
1 marca 2014 CASHFLOW Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
30 grudnia 2013 CASHFLOW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii G, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii G, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na GPW i ich dematerializacji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2013 CASHFLOW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 CASHFLOW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
14 maja 2013 CASHFLOW Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
5 kwietnia 2013 CASHFLOW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku / pokrycia straty za 2012 rok oraz podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
20 marca 2013 CASHFLOW Publikacja raportu za 2012 rok.
9 listopada 2012 CASHFLOW Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 CASHFLOW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
29 czerwca 2012 CASHFLOW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
28 czerwca 2012 CASHFLOW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
14 maja 2012 CASHFLOW Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 CASHFLOW Publikacja raportu za 2011 rok.
4 stycznia 2012 CASHFLOW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
10 listopada 2011 CASHFLOW Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 CASHFLOW Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
14 maja 2011 CASHFLOW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
19 marca 2011 CASHFLOW Publikacja raportu za 2010 rok.